';
Image
Charlotte Goris
Logopediste - stemcoach
ALGEMEEN

Goede communicatie is één van onze belangrijkste vaardigheden, om o.a. stevige relaties te ontwikkelen, maar ook om jezelf te ontplooien. Toch is het gebruik ervan niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Logopedie is een beroep in de gezondheidssector dat zich richt op de behandeling van communicatiestoornissen binnen verschillende terreinen. Meer bepaald op problemen met stem, taal, spraak, slikken en gehoor. Logopedie beperkt zich bovendien niet enkel tot therapie maar besteedt veel aandacht aan preventie, diagnose en coaching.

Omdat communicatiestoornissen niet los kunnen gezien worden van alle aspecten van ons leven is samenwerking met een deskundig en multidisciplinair team essentieel. Communicatiestoornissen kunnen immers hun oorsprong vinden op lichamelijk, psychisch of sociaal vlak en daarom betekent logopedie een belangrijke schakel binnen het geheel van dienstverleningen bij Medihuis.

CONSULTATIES

Volwassenen: 1u (afhankelijk van de stoornis)

Kinderen: 30 min

INDICATIES

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij mij terecht voor:

  • Stemstoornissen als gevolg van weefselveranderingen die meestal veroorzaakt worden door een foutief stemgebruik, stemmisbruik of overbelasting. Enkele voorbeelden hiervan zijn stemplooiknobbeltjes, stemplooipoliepen, stemplooiverlammingen, overmatige spanning, een tumor of chronische laryngitis.
  • Stem- en articulatiecoaching: wanneer u een professionele spreker bent of wilt worden is uw stem uw uithangbord en visitekaartje! Stemproblemen hebben onmiddellijk gevolgen voor het uitoefenen van uw beroep. U kunt hierbij ondersteund worden door een optimale stemtechniek aan te leren en door uw articulatie en uitspraak te verbeteren. Onder professionele sprekers behoren beslist niet enkel zangers, acteurs of journalisten. Ook woordvoerders binnen een bedrijf, leerkrachten, advocaten, telefonisten, gidsen, … zijn gebaat met een gepaste stemcoaching.
  • Behandeling van transgenders: ook transgenders die op zoek zijn naar een stem die past bij zijn/haar persoonlijkheid kunnen bij mij terecht.
  • Oromyofunctionele therapie (OMFT) wat betekent een behandeling van afwijkende mondgewoonten. Deze kunnen leiden tot een afwijkend gebit, een afwijkende ademhaling, een verkeerde lichaamshouding en tot foutieve articulatie en uitspraak. Een behandeling hiervan op jonge leeftijd is van cruciaal belang en vermindert de kans om mogelijke negatieve gevolgen als snurken, kaakgewrichtsproblemen, ademhalingsproblemen tijdens de slaap en nek- en rugklachten.
  • Fonologische en fonetische articulatieproblemen: werken aan het fonologisch bewustzijn omvat kunnen luisteren, woorden en zinnen juist vormen en kunnen rijmen. Werken aan het fonetisch bewustzijn betekent het kunnen horen van klanken, het aaneenplakken van klanken, het kunnen hakken van een woord in losse klanken en het kunnen manipuleren van klanken in een woord.
BEREIKBAARHEID

Charlotte Goris

Voor de contactgegevens : klik hier

 

EXTRA

Charlotte is gedeconventioneerd logopediste. De tarieven zijn als volgt:

  • 25 euro voor een halfuur (13,32 euro terugbetaald)
  • 50 euro voor een uur (26,64 euro terugbetaald)
  • Eerste sessie? Dit is het intakegesprek en kost 100 euro. Een identificatie-etiket (klevertje) van de mutualiteit kan je dan al meenemen.