';
Image
Marjolein Faes
Stresscoach
Image
Jan Rosseel
Psychotherapeut
Image
Bianca Goossens
Relatiecoach
ALGEMEEN

Samen met een psycholoog, psychotherapeut of coach werken aan het mentale deel van jezelf via een individueel bepaald therapieplan.

Coaching is een vorm van begeleiding waar de coachee in zijn huidige situatie centraal staat. Via coaching komt de coachee zelf tot bepaalde inzichten die noodzakelijk zijn om zijn huidige situatie te aanvaarden, aan te passen en/ of te veranderen. De coach zorgt vaak voor de spreekwoordelijke spiegel die even nodig is om weer handvaten te creëren om zo de draad weer op te kunnen pikken en verder te gaan. Om de bomen weer door het bos te kunnen zien. Bij coaching gaan we ervanuit dat de veranderingsmogelijkheden bij de coachee liggen. Dit in combinatie met persoonlijke coaching,  zal ervoor zorgen dat de coachee zelf de gestelde doelen zal bereiken. 

Psychotherapie zou men kunnen definiëren als zijnde ‘de behandeling van psychische problemen of stoornissen met behulp van specifieke psychologische methodieken’. Eenvoudig gezegd heeft psychotherapie tot doel om zich, samen met de therapeut en in een veilig kader, te gaan verdiepen in hetgeen waar een persoon het moeilijk mee heeft. Er kunnen tal van oorzaken zijn waardoor men zich niet goed voelt. Ook kunnen onze problemen zich op verschillende manieren uiten.   Zo kan men stellen dat psychotherapie een zoektocht is naar het probleem dat achter de klacht zit. De therapeut gaat enerzijds helpen de hulpvraag van de cliënt uit te klaren, anderzijds gaat hij een keuze voorleggen uit verschillende behandelvormen. Dit in functie van wat op dat moment het best bij de persoon past.

DEELSPECIALISATIE

Deelspecialisatie Marjolein Faes

 • Loopbaanbegeleiding: officiële loopbaanbegeleiding met VDAB cheques. meer info: klik hier
 • Stress- en burn-out coaching: Via stress – en burn-out coaching gaan we zeer persoonlijk te werk en kijken we naar de situatie waarin je je op dat moment begeeft en naar wat jij op dat moment nodig hebt om je beter te voelen. We begeleiden je in je proces om beter om te kunnen gaan met stress. 

Deelspecialisatie Bianca Goossens

 • Contextuele relatiecoach: Zij werkt met jongeren en volwassenen rond de belangrijke relaties in hun leven, privé, professioneel of op school. Deze begeleiding kan individueel zijn en/of samen met de persoon met wie er aan de relatie gewerkt wil worden. Als kind van gescheiden ouders heb zij zich verder verdiept in de begeleiding van gezinnen die te maken krijgen met scheiding en/of samenleven in een nieuw samengesteld gezin.
CONSULTATIE

Bij de coaches:

Een eerste consultatie: 60-75min
Een volgende consultatie: 50-60min 

Psychotherapie:

De consultaties duren 55 minuten

INDICATIES

Stresscoaching bij Marjolein Faes:

 • Burn-out / overspanning
 • Stressgerelateerde klachten 

Relatiecoaching bij Bianca Goossens:

 • Vastlopen in de communicatie/relatie met: jezelf/(ex)partner/(plus)kind/(plus)ouder/collega/baas/…
 • Op zoek zijn naar kracht/weerbaarheid tijdens een scheidingsperiode of de zoektocht naar een nieuwe relatie.
 • Een eigen plek zoeken in een nieuw samengesteld gezin

Psychotherapie bij Jan Rosseel:

 • Allerlei angstproblematieken
 • Depressieve gevoelens
 • Stemmingswisselingen
 • Relatieproblemen (partner- en/of gezinsrelaties, vriendschapsrelaties, …)
 • Verwerkingsproblemen bij rouw/verlies
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Psychosomatische klachten
 • Werk gerelateerde problemen (burn-out, stress, …)
 • Zingevingsvragen
 • Verwerken van lichamelijke klachten, ziektes of beperkingen
 • Specifieker naar jongeren gericht:
  – school gerelateerde problemen (faalangst, gedragsproblemen, …)
  – pesterijen
  – misbruik/mishandeling
  – problemen rond identiteit en/of seksualiteit
  – ontwikkelingsstoornissen
  – zelfdestructief gedrag
  – opvoedingsvragen en/of -problemen
  – gebrek aan zelfvertrouwen
BEREIKBAARHEID

Marjolein Faes

Voor contactgegevens: klik hier
Aanwezig in de praktijk: donderdag 13-22u

Bianca Goossens

Voor contactgegevens: klik hier 
Aanwezig in de praktijk: dinsdag 18-22u, vrijdag 14-18u

Jan Rosseel

Voor contactgegevens: klik hier 
Aanwezig in de praktijk: maandag 9-17u, woensdag 14-22u

OVERIG

Consulten worden niet terugbetaald door de verplichte verzekeringen.  

Een klein notitieboekje is altijd handig om bij je te hebben om eventuele oefeningen te noteren die je ook thuis kan toepassen.