';
Image
Jan Rosseel
Psychotherapeut
Image
Elly Michiels
Kinder- en auticoach
Image
Marjolein Faes
Stresscoach
Image
Margot Hecquet
Psychologisch consulent
Image
Eve Mintiens
Systeem Coach
Image
Evi Rutten
Jongerencoach
ALGEMEEN

Samen met een psycholoog, psychotherapeut of coach werken aan je mentale welzijn met een persoonlijk plan van aanpak.

Coaching is een vorm van begeleiding waar de coachee in zijn huidige situatie centraal staat. Via coaching komt je tot bepaalde inzichten die nodig zijn om je huidige situatie te aanvaarden, aan te passen en/ of te veranderen. De coach is daarbij je wegwijzer. Je zet zelf de nodige stappen om je doel te bereiken.

Psychotherapie  Eenvoudig gezegd heeft psychotherapie tot doel om zich, samen met de therapeut en in een veilig kader, te gaan verdiepen in hetgeen waar een persoon het moeilijk mee heeft. De therapeut gaat enerzijds helpen de hulpvraag van de cliënt uit te klaren, anderzijds gaat hij een keuze voorleggen uit verschillende behandelvormen. Dit in functie van wat op dat moment het best bij de persoon past.

Deelspecialisatie Jan Rosseel en Margot Hecquet

 • Psychotherapie: Soms loopt het leven niet zoals we willen of gewenst hadden. We kunnen te maken hebben met traumatische gebeurtenissen, angstaanvallen, depressieve gevoelens, stress en burnout, gepieker, relatieproblemen, verlies van een job, …
  Therapie is samen zoeken, samen exploreren.
  Wat is de actuele situatie, waar wil ik naar toe en hoe kan ik daar dan naar toe?

  Therapie is zinvol om je eigen leven in handen te nemen en om de gebeurtenissen van het leven niet meer te ondergaan.Een veilige gespreksruimte kan een geschikte plaats zijn om bij al deze zaken grondig stil te staan.

Deelspecialisatie Jan Rosseel 

 • Traumatherapie (EMDR): EMDR is een psychotherapeutische behandeling om onverwerkte (moeilijke) gebeurtenissen uit het verleden alsnog te kunnen verwerken. De emotionele onrust en negatieve overtuigingen (over onszelf en/of de wereld) waarmee dat we te maken hebben zien we niet als zijnde ‘het’ probleem maar eerder als symptoom. Symptomen van vroegere levenservaringen die we niet hebben kunnen verwerken. Met EMDR gaan we via een specifieke manier aan de slag om die vroegere levenservaringen alsnog te verwerken met als gevolg dat de symptomen vanzelf gaan verdwijnen.

Deelspecialisatie Marjolein Faes

 • Stress- en burn-out coaching: Wanneer we te vaak te veel stress ervaren in ons leven, lukt het niet meer om de dagelijkse taken uit te voeren, om dingen te onthouden, om praktische zaken te regelen,…en daar horen ook vaak fysieke klachten bij. Via stress – en burn-out coaching gaan we zeer persoonlijk te werk en kijken we naar de situatie waarin je je op dat moment begeeft en naar wat jij op dat moment nodig hebt om je beter te voelen. Ik begeleid je in je proces om beter om te kunnen gaan met stress. 

Deelspecialisatie Eve Mintiens:

 • Familieopstellingen en systeemcoaching: Een familieopstelling is een fascinerend en uniek leerproces. Familieopstellingen is een wetenschappelijk onderbouwde therapeutische methodiek die je op de meest efficiënte manier helpt de kwaliteit van je eigen leven en al je relaties te verbeteren. Dit proces valt heel moeilijk uit te leggen maar is een rijke ervaring. 
  Het geeft je een meer ontspannen en lichter gevoel in je dagelijkse leven als je oude patronen niet meer met je meedraagt.

Deelspecialisatie Elly Michiels:

 • kindercoaching: Als kindercoach bied ik een luisterend oor voor u en uw kind.
  Op een creatieve manier via verschillende werkvormen zoals tekentaal, poppenspel, klei, spelletjes, beweging, gesprekken, zoek ik samen met uw kind uit wat het een goed gevoel geeft. Het is mijn intentie om ervoor te zorgen dat uw kind fier en veerkrachtig terug op pad kan gaan.
 • Auticoaching: Als auticoach begeleid en ondersteun ik kinderen en jongeren maar ook hun directe omgeving met autisme. Ik bekijk graag samen met u hoe we dagelijkse problemen goed kunnen aanpakken en zorg voor heel concrete tips.
  Ik geloof en sta voor een begeleiding op maat, want elk kind is anders. Elk kind is uniek en verdient daarom ook de nodige individuele aandacht.

Deelspecialisatie Evi Rutten:

 • Faalangst, communicatie- en weerbaarheidstraining: Op een ervaringsgerichte manier komen we tot nieuwe inzichten m.b.t. jouw gedachten, emoties en gedrag, in relatie met deze van anderen. Een dynamische manier om aan je zelfvertrouwen en zoveel meer te bouwen!

Er bestaat ook de mogelijkheid tot groepssessies m.b.t. faalangst- en weerbaarheidstraining (maximum 6).

CONSULTATIE & CONTACT

Psychotherapie:

 • De consultaties duren 55 minuten

Jan Rosseel

 • Voor contactgegevens: klik hier
 • Aanwezig in de praktijk: ma en do 10-22u, di en vrij 09-17u

Margot Hecquet

 • Voor contactgegevens: klik hier
 • Aanwezig in de praktijk: woensdag 13-17u, donderdag 13h-22u of op afspraak na overleg

 

Stress-en burn-out coaching :

Marjolein Faes

 • Voor contactgegevens: klik hier 
 • Aanwezig in de praktijk: maandag 13-18u, woensdag 9-18u en donderdag 13-22u.
 • Een eerste consultatie: 60-75min. Een volgende consultatie: 50-60min 

 

Familieopstellingen en systeemcoaching:

Eve Mintiens

 • Leer meer over Eve en familieopstellingen : klik hier
 • Aanwezig in de praktijk: woensdag van 08h00-17h30 of op afspraak na overleg
 • 1 op 1 consultatie: 90min boek hier
 • Telefoonnummer: 0468 31 70 72
 • Familieopstellingen in groep ; zie events

 

Traject kinder- en auticoaching:

Elly Michiels

 • Voor contactgegevens: klik hier 
 • Aanwezig in de praktijk: maandag 13-20u en woensdag 14-19u
 • Intake: vul volgende vragenlijst in.
 • Coaching:  Tijdens de coaching zelf ben je als ouder niet aanwezig. De laatste 5 min. koppel ik samen met het kind  aan jullie als ouders terug.
 • Oudergesprekken: Na enkele sessies plan ik een oudergesprek in, dit kan samen met het kind.
 • Afronding: We overlopen samen het coachingstraject en bekijken wat eventueel nog nodig is voor de toekomst.
 • Zo nodig kan er een huisbezoek, schooloverleg of een overleg met externen plaatsvinden.

Jongerencoaching / Faalangst, communicatie- en weerbaarheidstraining:

Evi Rutten

 • Voor contactgegevens: klik hier 
 • De consultaties duren 60 minuten
 • Aanwezig in de praktijk: zaterdag 8-12u
INDICATIES

Psychotherapie bij Jan Rosseel en Margot Hecquet:

 • Allerlei angstproblematieken
 • Depressieve gevoelens
 • Stemmingswisselingen
 • Relatieproblemen (partner- en/of gezinsrelaties, vriendschapsrelaties, …)
 • Verwerkingsproblemen bij rouw/verlies
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Psychosomatische klachten
 • Werk gerelateerde problemen (burn-out, stress, …)
 • Zingevingsvragen
 • Verwerken van lichamelijke klachten, ziektes of beperkingen
 • Specifieker naar jongeren gericht:
  – school gerelateerde problemen (faalangst, gedragsproblemen, …)
  – pesterijen
  – misbruik/mishandeling
  – problemen rond identiteit en/of seksualiteit
  – ontwikkelingsstoornissen
  – zelfdestructief gedrag
  – opvoedingsvragen en/of -problemen
  – gebrek aan zelfvertrouwen

Kindercoaching bij Elly Michiels:

 • kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot 14 jaar.
 • Als kindercoach kan ik helpen met:
  • faalangst op school
  • een ‘vol hoofd’ en het ervaren van veel prikkel
  • teruggetrokkenheid en/of weinig durf om iets te vertellen
  • slaapproblemen
  • zelfvertrouwen
  • pestsituaties
  • emoties
  • angsten
  • sociale relaties zoals vriendjes maken
  • impulsiviteit
  • concentratieproblemen
  • planning- en organisatieproblemen
  • motiveren van het doorzettingsvermogen
  • ADHD/ADD
  • familiale relaties
  • hoogsensitiviteit
  • kinderen die doof of slechthorend zijn
 • Als auticoach kan ik helpen met:
  • het leren omgaan met de diagnose autisme
  • psycho-educatie (uitleg geven over autisme)
  • emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd
  • vrijetijdsvaardigheden
  • het leren spelen (alleen of met vriendjes)
  • het leren ‘plannen en organiseren’
  • concentratiemoeilijkheden
  • slaapproblemen
  • prikkelverwerking (vb.door een sensorisch profiel op te stellen)
  • thuisbegeleiding

Stresscoaching bij Marjolein Faes:

Bij mij kan je als (jong)volwassene terecht voor stresstherapie:

 • problemen met perfectionisme
 • problemen met hoogsensitiveit
 • problemen met laag zelfbeeld, je willen bewijzen
 • (terug) leren stilstaan en genieten
 • gevoelens van angst en/of paniek
 • burn-out symptomen, oververmoeidheid
 • burn-out
 • stressgerelateerde klachten
 • onrust over je carrière

Systeemcoaching bij Eve Mintiens:

Je doet een familieopstelling wanneer je chronisch van iets last hebt maar je kan het patroon niet doorbreken. Bijvoorbeeld;

 • Een trauma dat zich herhaalt over generaties heen
 • Een onverwerkt verlies zoals bij een miskraam of abortus
 • Je valt steeds op de verkeerde partner
 • Hoe hard je ook werkt, je verdient niet in verhouding
 • Uitsluiting van familieleden
 • Je voelt je niet compleet, je mist steeds iets
 • Etc.

Jongerencoaching bij Evi Rutten:

Bij mij kan je terecht voor:

 • Negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • spanning
 • motivatieproblemen
 • negatieve gedachten
 • gebrek aan sociale contacten
 • voortdurend op zoek naar bevestiging
 • weinig/geen grenzen stellen
 • communicatiemoeilijkheden
OVERIG

Een klein notitieboekje is altijd handig om bij je te hebben om eventuele oefeningen te noteren die je ook thuis kan toepassen.